Slovo úvodem...

Správa a údržba bytových a nebytových objektů. Zabezpečování vedení účetnictví, daňové evidence pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

 

 
 

Příkaz předsedy představenstva č. 1/2022
Na základě Mimořádného opatření MZDR 461/2022-1/MIN/KAN, čl. I. poslední věta,
vydávám příkaz v tomto znění:
1) Pracovníkům kanceláře SBD nařizuji práci převážně (dle možností) na dálku
z domova (home-office) tak, aby se pracovníci mezi sebou na pracovišti stýkali co
možná nejméně.
2) Pracovníci budou komunikovat s veřejností přednostně prostřednictvím telefonu,
nebo elektronické komunikace (e-mail).
3) V případě naléhavé osobní schůzky bude nutno si tuto předem domluvit
s konkrétním pracovníkem SBD a dohodnout se na termínu návštěvy
při dodržování protiepidemických opatření (respirátory, desinfekce apod.).
Kontaktní údaje:
Vedoucí kanceláře: Jiří Bláha, MT:723 250 606; e-mail: jura.blaha@seznam.cz
Mzdová účetní: Zuzana Součková, MT:724 525 651; e-mail: byty@sbddobris.cz
Účetní: Lenka Kohoutová, MT:774 210 868; e-mail:sbd.dobris@seznam.cz
Účetní: Milada Housková, MT:601 106 950; e-mail:info@sbddobris.cz
V Dobříši 13. 1. 2022
S T A V E B N Í B Y T O V É D R U Ž S T V O D O B Ř Í Š
dokumenty\dok_22\Příkaz_1-22.pdf

 

 


Pracovní doba:
Po 7:30 – 17:00
Út 7:30 – 16:00
St 7:30 – 17:00
Čt 7:30 – 16:00
7:30 – 14:00
Úřední hodiny:
Po 8:00 – 17:00
St 8:00 – 17:00
Polední přestávka:
11:00 – 12:00
Vedoucí kanceláře :
Jiří Bláha
318 521 333
jura.blaha@seznam.cz
Samostatná účetní ( byty):
Zuzana Součková
318 520 911
Nově: byty@sbddobris.cz
Původní: sbd.dobris@quick.cz
Samostatná účetní :
Lenka Kohoutová
318 590 378
sbd.dobris@seznam.cz
Milada Housková
318 520 911
info@sbddobris.cz
Telefonní spojení
724 525 651
Bankovní spojení:

ČSOB - 1019301/0300

MONETA - 302201684/0600

Sídlo:
Plk.B.Petroviče 87, 26301 Dobříš
IČO: 00035297
DIČ: CZ 00035297

© 2009 Kenny